ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีท่าข้าวเปลือก
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
รูปภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 04/02/2021 เวลา 14:09:03 น.

 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 04/02/2021 เวลา 14:08:36 น.

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประกาศขยายเวลารับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2564

เมื่อ 11/01/2021 เวลา 10:27:14 น.

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประกาศรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2564

เมื่อ 11/01/2021 เวลา 10:25:58 น.

 
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อ 02/09/2020 เวลา 14:01:41 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

เมื่อ 03/08/2020 เวลา 09:44:29 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2563

เมื่อ 10/07/2020 เวลา 09:42:51 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

เมื่อ 05/06/2020 เวลา 09:41:59 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2563

เมื่อ 03/05/2020 เวลา 09:35:25 น.

 
ประชาสัมพันธ์ สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

เมื่อ 01/04/2020 เวลา 15:44:34 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อ 26/03/2020 เวลา 12:03:59 น.

 
ประกาศ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโดมคุมลานเอนกประสงค์พร้อมรางระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 02/03/2020 เวลา 10:40:06 น.

 
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก (เพิ่มเติม)

เมื่อ 21/02/2020 เวลา 16:39:43 น.

 
ประชาสัมพันธ์ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 21/02/2020 เวลา 16:38:32 น.

 
จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2563

เมื่อ 03/02/2020 เวลา 13:46:34 น.

 
 
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอุโมงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่หะ หมู่ 13

เมื่อ 10/02/2021 เวลา 14:05:02 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขาวเปลือก เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอุโมงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่หะ หมู่ 13

เมื่อ 10/02/2021 เวลา 10:06:24 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกตะกอนทรายหนองน้ำหลง (ช่วงที่ 2) บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2

เมื่อ 20/01/2021 เวลา 10:27:17 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทับกุมารทอง หมู่ 8

เมื่อ 28/12/2020 เวลา 13:35:33 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทับกุมารทอง หมู่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 14/12/2020 เวลา 10:52:02 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 35 รายการ

เมื่อ 09/12/2020 เวลา 10:25:11 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่แพงหมู่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 03/12/2020 เวลา 11:38:16 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่ลาก หมู่ 6

เมื่อ 03/12/2020 เวลา 11:36:43 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 17/11/2020 เวลา 11:52:03 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านแม่แพง หมู่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 13/11/2020 เวลา 14:57:04 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านแม่ลาก หมู่ 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 13/11/2020 เวลา 14:55:09 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 06/11/2020 เวลา 11:52:09 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองโป่ง บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7

เมื่อ 14/09/2020 เวลา 10:35:40 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลืก เรื่อง เชิญชวนให้เสอนราคาโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน โดยวิธีประกาศเชิญชวน โครงการขุดลอกหนองน้ำหลง ช่วงที่ 2 บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2

เมื่อ 18/08/2020 เวลา 09:31:21 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน โดยวิธีประกาศเชิญชวน โครงการขุดลอกหนองโป่ง บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7

เมื่อ 18/08/2020 เวลา 09:08:12 น.

 
แหล่งท่องเที่ยว

พระเจ้าแสนแซ่ (วัดแม่ลัว)

วัดพระพุทธบาทผาเรือ

วัดหมื่นพุทธ เมฆตาคุณาราม

วัดบ่อน้ำทิพย์

แหล่งชมพันธ์นก (หนองหลวง)

สำนักสงฆ์บ้านลั๊วะ 14 หลังคา

 
 
เว็บบอร์ด
 
 
 
 นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สินค้า OTOP

กลุ่มขนมจีนบ้านทับกุมารทอง

กลุ่มจักสานบ้านแม่แพง

ฟักทอง

 

ท่านอยากให้เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกพัฒนาด้านใดมากที่สุด
 
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา ฯลฯ
พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างยั่งยืน
การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาและส่งเสริมด้านกีฬา
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตำบลท่าข้าวเปลือก
พัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกมากน้อยเพียงใด
 
3. พึงพอใจปานกลาง
2. พึงพอใจมาก
1. พึงพอใจมากที่สุด
4. พึงพอใจน้อย
5. ไม่พึงพอใจเลย
 
 
รวมลิ้งค์ อปท. ในเชียงราย
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ
 
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หนังสือพิมพ์
 
 
 
 
 
 

หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 6 ไอพี ผู้เยี่ยม 529475 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail : admin@takhaopleuk.go.th

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ