ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีท่าข้าวเปลือก
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
คู่มือบริการประชาชน
 
 
 
 
 

แหล่งท่องเที่ยว

วัดพระพุทธบาทผาเรือ

เมื่อ 03/02/2015 เวลา 11:04:33 น.


       วัดพระพุทธผาเรือ หมู่ที่ 11 บ้านผาเรือ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นชื่อที่เรียกมาตั้งแต่ครั้นใดไม่ปรากฎ เรียกตามวัดถุที่มีอยู่คือมีรอยพระพุทธบาทบนก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้กับผาหินใหญ่ มีรูปลักษณะเหมือนเรือที่เกยอยู่ในท่า จึงสันนิฐานว่า คำเรียกชื่อวัดนั้นคงมีมาแต่โบราณ ภายในวัดปรากฎซากก้อนอิฐโบราณกระจายอยู่ทั้งที่เป็นเจดีย์และวิหารในบริเวณใกล้เคียงยังมีผาเต่าหรือผาเล็งโลก ที่สามารถเป็นจุดชมวิวบริเวณโดยรอบได้และนักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารแก่ลิงและปลาได้อีกด้วย

        วัดพระพุทธบาทผาเรือ เมื่อปี พ.ศ.2512 มีเนื้อที่ประมาณ 336 ไร่ ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของตำบลท่าข้าวเปลือก มักมีปผู้มาสักการะอยู่ตลอดมีได้ขาด สถานที่แห่งนี้ทางตำบลได้กำหนดเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมสรงน้ำรอยพระพุทธบาทในวันวิสาขบูชาทุกปี เมื่อสรงน้ำวันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551  ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา  ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าวเปลือก  หน่วยงานราชการในพื้นที่  ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน  ราษฎร  ของตำบลท่าข้าวเปลือกทุกครัวเรือน  ได้ร่วมใจกันประกอบพิธีบวชป่า  สืบชะตาตำบล  น้อมรำลึกถึงบรรพชนผู้สร้างบ้านแป๋งเมือง  โดยการใช้ผ้าจีบ  ความยาวประมาณ  3,000  เมตร  ห่มรอบบริเวณสวนป่า  (ตามแนวกันไฟ)  อันเป็นที่ตั้งของรอยพระพุทธบาทผาเรือ  การโยงด้วยสายสิญจน์จากบริเวณพิธีไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ  (ทุกหลังคาเรือน)  พร้อมทั้งทั้งได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตกษัตริย์ทั้ง  46  พระองค์  นับตั้งแต่พระเจ้าสิงหนกุมาร  ไปจนถึงพระมหาไชยชนะ  (ปรากฏตามตำนานโยนกนาคนคร)  อุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ที่เคยปกครองท้องที่ตำบล หมู่บ้านทุกท่านที่เคยมีคุณูปการแก่อนุชนรุ่นหลัง  นอกจากนี้ในวันวิสาขบูชาของทุกปีได้มีการจัดพิธีสรงน้ำรอยพระพุทธบาท  ซึ่งถือเป็นประเพณีท้องถิ่นต่อไป
หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 11 ไอพี ผู้เยี่ยม 664944 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail : admin@takhaopleuk.go.th

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ