ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีท่าข้าวเปลือก
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
คู่มือบริการประชาชน
 
 
 
 
 

แหล่งท่องเที่ยว

วัดบ่อน้ำทิพย์

เมื่อ 09/02/2015 เวลา 16:37:08 น.


        บ่อน้ำทิพย์ ตั้งอยู่ภายในวัดบ่อน้ำทิพย์ บ้านแม่หะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของตำบลท่าข้าวเปลือก ซึ่งแต่เดิมนั้นชาวบ้านได้พากันไปเลื่อยไม้พบบ่อน้ำมีน้ำชุ่มปกคลุมด้วยใบไม้ สังเกตเห็นนก สัตว์นานาชนิตลงมากินน้ำเป็นประจำ ด้วยความกระหายน้ำประกอบกับอากาศร้อน จึงพากันหาน้ำดื่ม ได้มาพบน้ำเล็กๆ ดังกล่าวปรากฎมีน้ำใสเย็นเป็นที่แปลกใจว่ากลางห้วยแล้วมีน้ำออก หลังจากนั้นก็ได้บอกกล่าวแก่คนทั่วไป

       ต่อมาด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ำทิพย์ที่ชาวบ้านกราบไหว้ บูชา และนำมาดื่มกินแล้วเกิดหายจากโรคภัยไข้เจ็บ จนเล่าลือกันไปจนเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปจนกระทั่งปัจจุบัน

        ในเวลาต่อมาได้มีการร่วมมือกันพัฒนาจนได้รับอนุญาติให้สร้างเป็นวัดบ่อน้ำทิพท์   โดยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ชมรมผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 โดยมี พระอธิการโกวิทย์ กตปุญโญ เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน

 
หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 14 ไอพี ผู้เยี่ยม 664996 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail : admin@takhaopleuk.go.th

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ